Stavebné práce, úpravy a opravy nás v období od Októbra 2015 do konca Februára 2016 „zamestnávali“ rovnako, ako zariaďovanie vnútorných priestorov školy. Podarilo sa veľa.

August 2015 sme prežili v ošiali finalizácie stavebných prác, sťahovania, upratovania a návratu pedagogického zboru do ešte stále improvizovaných podmienok.

 

Odovzdanie stavby sa posunulo z pôvodného termínu 31.7.2015 na 30.9.2015, kvôli dokončovacím prácam, ktoré neovplyvnili výučbový proces, ale logistiku a správu budovy.

Nevyhli sme sa komplikáciám, ale pokračujeme v plnom nasadení a myslíme pozitívne.

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web