northcampus1

Aj v nasledujúcom školskom roku ponúkame našim študentom možnosť uchádzať sa o štipendium na našej partnerskej škole Minnehaha Academy.

 

MA 143Milí rodičia a študenti, 

aj tento školský rok ponúkame našim študentom 2. a 3. ročníka možnosť uchádzať sa o štipendium na našej partnerskej škole Minnehaha Academy. Minnehaha Academy je škola v Minneapolis, Minnesota, USA ...

 

northcampus1

Aj v nasledujúcom školskom roku ponúkame našim študentom možnosť uchádzať sa o štipendium na našej partnerskej škole Minnehaha Academy.

 

MA 143_3V dňoch 19. až 21. marca 2012 sme mali tú česť privítať 50 študentov a ich učiteľov z našej partnerskej školy Minnehaha Academy z Minnesoty, USA. Po úvodnej prehliadke školy si našich priateľov vyzdvihli rodiny, s ktorými strávili zvyšok dňa. 

 

 

northcampus1

Aj v nasledujúcom školskom roku ponúkame našim študentom možnosť uchádzať sa o štipendium na našej partnerskej škole Minnehaha Academy.

 

Milí priatelia,MA koncert 143

budúci týždeň budeme mať na našich školách návštevu z partnerskej školy   Minnehaha Academy v USA. Privítame medzi nami 50- člennú skupinu žiakov a učiteľov. Žiaci tejto školy pripravujú pre nás koncert

 

  

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web