Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolný orgán školy, ktorý dohliada na jej činnosť najmä z hľadiska vedenia účtovníctva, finančného hospodárenia školy a dodržiavania príslušnej legislatívy. Členstvo v Dozornej rade je považované za čestné, činnosť členov Dozornej rady je bezplatná.


Členovia Dozornej rady:
Marek Markuš, riaditeľ vydavateľstva Porta Libri

Iveta Novotná, účtovníčka v spoločnosti Teekanne

Juraj Stupka, finančný riaditeľ Habitat for Humanity International

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web