Partneri

Cirkev bratská je protestantská cirkev, ktorá sa hlási k duchovnému odkazu Jednoty bratskej  Jana Amosa Komenského a je otvorená voči ekumenickej spolupráci s ostatným kresťanskými cirkvami a spoločenstvami.

 

Minnehaha Academy:  je kresťanská škola, ktorej hodnoty a smerovanie sú veľmi blízke našej škole.

 

Montana State University Billings:  je vysoká škola, ktorá poskytuje našim študentom možnosť ešte počas strednej školy vyskúšať si jeden semester na univerzite v USA:

 

D3: prostredie, ktoré pomáha študentom, rodinám a profesionálom objavovať osobnú identitu a napĺňať ich poslanie v súlade s hodnotami D3. Zameriava sa pritom na nasledovné činnosti: vzdelávanie, organizovanie konferencií, seminárov a pobytov, poradenstvo a mentoring.

 

ISP: medzinárodná škola v Prahe, ČR

 

Central Eurasian Partners, UK: CEPartners je sieť kresťanských charitatívnych organizácií, ktoré pracujú na osobnej rovine s ľuďmi vo východnej Európe a strednej Ázii.

 

Ekumenická rada cirkvi v SR: združuje kresťanské cirkvi na Slovensku. Jej poslaním je

prekonávanie rozdielov a posilňovanie jednoty kresťanstva skvalitňovaním spolupráce

medzi cirkvami a prehĺbenie pôsobenia cirkví v občianskej spoločnosti.

 

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web