GradePro systém

Na zaznamenávanie známok používame na našej škole od roku 2004 špeciálny softvér pre vzdelávacie inštitúcie.Vďaka programu Grade Pro môžeme vytvoriť elektronický klasifikačný hárok, ktorý vyučujúcim umožňuje robiť lepšie a informovanejšie rozhodnutia, určovať váhu zadaní, komunikovať efektívnejšie a profesionálnejšie so študentmi a ich právnymi zástupcami. Systém zároveň zaručuje správnosť výpočtov konečnej známky i objektivitu hodnotenia.