Formuláre

pdfOSPRAVEDLNENIE študenta

pdfŽIADANKA o uvoľnenie študenta na viac ako 3 dni
docxŽIADOSŤ o štúdium v zahraničí

pdfODPORUČENIE na OSLOBODENIE od povinnej telesnej výchovy

docxŽIADOSŤ o štúdium podľa IUP

docPOTVRDENIE o dobročinnosti

 

 

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web