Bilingválny program

Päťročný bilingválny program pozostáva z intenzívnej jazykovej prípravy, ktorá umožňuje študentom študovať odborné predmety v anglickom jazyku, úspešne zmaturovať podľa požiadaviek Ministerstva školstva SR a zároveň byť úspešní pri získavaní jazykových certifikátov uznávaných v Európskej únii a v USA, ako aj študovať na vysokých školách doma i v zahraničí.

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web