Podporné jazykové aktivity

 

  • súťaže: Olympiáda v anglickom jazyku, súťaže v písaní vlastnej tvorby v anglickom jazyku: Original Prose and Poetry Competition, Essay Writing Competition, súťaže v recitovaní a prednášaní prejavu: Shakespeare's Memorial, Speaker's Corner
  • týždenný Language Building pre študentov 2. ročníka
  • English Club – poobedňajší diskusný krúžok v angličtine

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web