Ukážky testov

Ukážky testov z prijímacieho konania na Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa

 

pdfUkážky z testov

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web