Prihlášky na štúdium

Prihlášku na oficiálnom tlačive ŠEVT-u je možné odovzdať do 20. februára 2017 na potvrdenie riaditeľovi základnej školy, ktorú dieťa v súčasnosti navštevuje.

 

Do 26. februára 2017 je možné odovzdať prihlášky priamo na sekretariáte gymnázia. Po tomto termíne sa na možnosť podania prihlášky infromujte priamo na sekretariáte gymnázia.

 

Kritéria prijímania

 

pdfPrihláška na štúdium

 

 

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web