Ekumenická rada cirkvi v SR

Naša škola sa od roku 2008 v spolupráci s Ekumenickou radou cirkví v SR   zúčastňuje na dobrovoľníckom programe. Súčasťou programu je 10 až 11 mesačný pobyt nemecky hovoriaceho  dobrovoľníka na škole, úlohou ktorého je podporovať školské aj mimoškolské aktivity ako asistent učiteľa nemeckého jazyka.

Doteraz v priebehu 4 rokov  pôsobili u nás postupne štyria  mladí absolventi nemeckých gymnázií,  ktorí svoj pobyt na Slovensku hodnotia ako veľmi podnetný a obohacujúci. Pre študentov gymnázia aj základnej školy Narnia je denný kontakt s nemecky hovoriacim dobrovoľníkom, často rovesníkom, rovnako užitočný a rozvíjajúci komunikačné schopnosti v ďalšom cudzom jazyku.

Tento program je podporovaný Európskou dobrovoľníckou službou (European voluntary service  EVS) prostredníctvom národnej agentúry IUVENTA.

Dobrovoľníci z Nemecka

2008/2009 Maria Obst

2009/2010 Viola Hilmer

2010/2011 Florian Neitman

2011/2012 Benedikt Fink

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web