História školy

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa vzniklo v septembri 2004, ako projekt, ktorý nadviazal na dlhoročnú existenciu základnej školy. Rodičia žiakov na CZŠ-Narnia si želali nejakú formu pokračovania štúdia na stredoškolskej úrovni. Prvé úvahy o gymnáziu sa objavili v roku 2002, v roku 2003 bol projektom zriadenia školy poverený Miro Kocúr, ktorý v úzkej spolupráci s tímom vedenia CZŠ-Narnia, s členmi Správnej rady školy a s členmi rodičovskej komunity projekt pripravil a stal sa aj prvým riaditeľom gymnázia (2004-2007). Od roku 2007 je riaditeľkou gymnázia Jana Klagová, ktorú vystriedal od 1.8.2011 Dušan Jaura.  

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web