Stretnutia rodičov

Plenárne a triedne stretnutia

26. septembra 2017

12. júna 2018

 

Individuálne dohodnuté konzultácie

27. novembra  - 28. novembra 2017

23. apríla - 24. apríla 2018 

 

Stretnutia Rady rodičov 

 

Okrem plánovaných stretnutí rodičov s učiteľmi, ktoré sú uvedené v školskom kalendári, by sme vás chceli povzbudiť k priebežným kozultáciám s učiteľmi. Ak máte akékoľvek otázky, alebo chcete učiteľa o niečom informovať, kontaktujte, prosím, konkrétneho učiteľa mailom. Kontakty na učiteľov nájdete tu.

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web