Konferencia o didaktike matematiky

 “Mathematics is like love. A simple idea, but it can get complicated.” P. Drábek

 

Minulý týždeň na bratislavskom Matfyze (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK) prebehol druhý ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky. Dá sa pri tejto radovej číslovke už hovoriť o tradícii? Ak áno, tak potom môžeme konštatovať, že už tradične na nej vystúpili s príspevkami aj naši kolegovia Peťo Vankúš a Rasťo Halamiček. Pán učiteľ Vankúš, pre ktorého je fakulta domovskou pôdou, rozprával o netradičných metódach vo vyučovaní matematiky. Je to téma, ktorej sa venuje dlhodobo aj v kontinuálnom vzdelávaní učiteľov. Pán učiteľ Halamiček rozprával o Bachových kánonoch z diela Hudobná obeť. Sú to krátke kompozície, ktorých štruktúra sa dá elegantne popísať pomocou transformácií funkcií reálnej premennej, o ktorých sa na matike učia naši študenti v druhom a treťom ročníku.

 

Link na konferenciu: http://dvadni.webnode.sk/a2-rocnik-2017/

matika

Foto: I. Varhaníková

 

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web