Zaostrujeme na inklúziu

Veríme, že byť človekom znamená žiť vo vzťahoch a stavanie mostov prospieva komunikácii viac, ako budovanie múrov. Naša škola chce byť inkluzívnym priestorom, ktorý ponúka bezbariérovosť fyzickú (rampa, výťah, WC pre imobilných...), aj mentálnu, v ktorej je rozmanitosť vítaná.

 

Pre najbližšie roky sme získali prostriedky, ktoré umožnia štúdium na našej škole aj talentovaným študentom, ktorí si ho nemôžu finančne dovoliť. Predpokladáme, že ročne budeme vedieť udeliť do desať štipendií v rámci „ŠTIPENDIA ZUZANY HARDOŠ KURNASOVEJ“

 

Viac sa o našich projektoch dočítate v článkoch

 

Máme sociálne štipendiá, ĎAKUJEME

 

Deň otvorených dverí prvýkrát bezbariérový

 

 

 

 

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web