Podporili nás

Za podporu v rozvoji školy ďakujeme najmä našim rodičom. 

Bez podpory rodičov a firiem by sme nedokázali zázraky, ktoré sa podarili.

 

Obnovu budovy školy sme realizovali v spolupráci: 

projektant: studeny architekti s. r. o., autori: Ing. akad. arch. mgr. Ján Studený, Ing. arch. Maroš Bátora

 

Proces debarierizácie podporili: 

projekt rampy bol realizovaný architektami Ing. akad. arch. mgr. Jánom Studeným a Ing. arch. Marošom Bátorom

 

Mission life - ďakujeme za finančnú podporu

missionlife

 

ĎAKUJEME Janke Švorcovej, Milanovi Kopkovi, Zuzane a Jánovi Pitoňákovcom, Jane Kirschnerovej, Adriane a Jurajovi Kemka, Jánovi Draškovičovi, Petrovi Mačingovi, Natálii Kunickej, Robertovi Šramkovi, Monike Kompaníkovej, Sabine Miezgovej, Mire Materákovej, Tamare Pavelkovej, Anne Márii Jarina, Eve Belákovej, Palovi Medveďovi, Ivane Studenej, Jane Libantovej, Andrei Žúdelovej, Jane Berezna, rod. Tvrdoňových, spol. Henkel, Nadácii VÚB a spol. Spectrum s.r.o. 

 

ĎAKUJEME ZA 2% Z VAŠEJ DANE

učitelia Billingválneho gymnázia C. S. Lewisa a M. Matejková, A. Cinegová, S. Kollmannová, M. Kerekretyová, P. Horčin, A. Petrisková, P. Hardoš, K. Kišac, S. Hadvabová, M. Kolenčík, I. Hartmanová, J. Melegová, Ľ. Sloviaková, V. Talian, L. Solýmos, I. Bernerová, Š. Zorád, M. Hudáková, V. Bukovenová, D. Kamenská, K. Cyprichová, A. Skyvová, P. Brinzovi, D. Borčinová, V. Polákov, P. Gajdoš, K. Bernátová, Ľ. Ševčík, B. Bielajac, A. Jirkowsky, I. Paul, J. Hajdu, D. Jakubíková, R. Šidlo, M. Marťák, E. Beláková, P. Borčín, R. Kamenský, J. Kerekréty, M. Odráška, ALERGO H2B s.r.o., AGENTÚRA MANNA s.r.o., Agontec s.r.o., Collect Sun Trade, s.r.o., DOLFIN, spol. s.r.o., DRY - TEAM SK, s.r.o., DYDEX s.r.o., AD SK, s.r.o., Ekoservis RM s.r.o., ElektroMontage s.r.o., EUROHERTZ s.r.o., EVONA ELECTRONIC spol. s.r.o., GEC Construction and Engeneering s.r.o., Hajbar s.r.o., IMMO – net s.r.o., HMH, s.r.o., Infotools s.r.o., JUNIOR GAME spol. s.r.o., LINEA SK spol. s.r.o., L.J. SERVICE, s.r.o., Logeco s.r.o., MaSeC s.r.o., METAL SVIT, spol. s.r.o., Organic Life s.r.o., Pharmsolutions s.r.o., P&D Goods s.r.o., STAHL-ACÉL s.r.o., STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Symsite Research s.r.o., TPA AUDIT s.r.o., TPA Horwath, s.r.o., TPA TAX, s.r.o., ŽELEZIARSTVO - Svitač, s.r.o.,

 

Akustika v triedach:

Ďakujeme spol. STRABAG a rodičom za finančnú podporu na skvalitnenie akustiky v jazykových učebniach

Strabag logo.svg 

 

Rozvoj sociálneho podnikania a podnikavého myslenia podporili:

Férová nadácia

logo ferova nadacia

Ralph Gatti 

 

Za vytvorenie komunitného priestoru ďakujeme:

Nadácia ESET 

Nadaci ESET

Nadácia SPP 

logo nadacia spp

 

Projekt vybudovania workout ihriska podporili:

Nadácia ČSOB

logo CSOB

Slovak Telekom

T-nadacny logo

 

Rodičia Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa

 

Nadácia Veolia

nadacia veolia

MČ Petržalka

logo petrzalka

 

Výstavbu športoviska podporili:

Rodičia a študenti Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa

 

Strabag

STRABAG Teams work rgb

 

Nadácia SPP

logo nadacia spp

 

Nadácia VÚB

Logo nadacia VUB

 

MC Petržalka

logo petrzalka

 

 

Nadačný fond Telekom

T-nadacny logo

 

Obnovu tried podporili:

Nadácia ESET

Nadaci ESET

Pixel federation

Pixel federation 

 

 

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web